Hvem er vi

Claus Hansen

Godkendt revisor

Henrik Gislum Jakobsen

Statsautoriseret revisor

Claus Jensen

Godkendt revisor

Anne T. Hartkopf

Revisorassistant

Anette Blokkebak

Bogholder

Beata Robak

Kontorassistent